OUTSOURCING

OUTSOURCING TAKEOVER

kompletné prevzatie zamestnancov do kmeňového stavu agentúry

V rámci tejto služby preberáme vašich kmeňových zamestnancov, prípadne novo-nastupujúcich zamestnancov do pracovno-právneho vzťahu. Súčasťou služby Outsourcing TAKEOVER je zaistenie kompletnej personálnej starostlivosti o prevzatých zamestnancov vrátane mzdovej agendy, náboru a kvalifikovaného výberu novo-nastupujúcich zamestnancov. Konečnú podobu a rozsah tejto služby riešime individuálne podľa konkrétnych potrieb každého klienta.

Pri zaistení tejto služby využívame ľudské zdroje z miestneho trhu práce, v prípade ich nedostatku zaistíme nábor a výber z vlastných zdrojov.

Využívanie služby Outsourcing TAKEOVER vám umožní:

 • zníženie počtu kmeňových zamestnancov, ale zároveň využitie už zapracovaných ľudských zdrojov vo vašich prevádzkach
 • zvýšenie efektivity práce personálneho oddelenia
 • úspora nákladov na výpočet mzdy, nábor a výber zamestnancov
 • navýšenie vášho cash-flow o dobu, ktorá vzniká rozdielom medzi výplatnými termínmi a termínmi úhrady za službu
 • udržanie dobrého image zamestnávateľa aj pri riešení nepopulárnych personálnych otázok
 • zachovanie štatútu malej či strednej organizácie s potenciálom pracovných síl veľkej organizácie (udržanie optimálneho počtu kmeňových zamestnancov)

OUTSOURCING PEOPLE

strednodobé a dlhodobé riešenie potreby flexibilnej pracovnej sily

 • zníženie mzdových nákladov
 • zníženie počtu kmeňových zamestnancov, ale zároveň využitie už zapracovaných ľudských zdrojov vo vašich prevádzkach
 • sezónne výpadky a nárast počtu pracovníkov vo výrobe je riešený okamžite a flexibilne
 • úspora nákladov na výpočet mzdy, nábor a výber zamestnancov
 • prenesenie agendy, práce a zodpovednosti spojenej s ľudskými zdrojmi na našu spoločnosť
 • zníženie fluktuácie a nemoci
 • zvýšenie produktivity práce a efektivity, rovnaký výkon vytvorí menej kmeňových zamestnancov
 • pružnú reakciu na neplánované výkyvy, či požiadavky vašich zákazníkov
 • zvýšenie výkonu motivovaním kmeňových zamestnancov