O nás

SERVICES & CONSULTING s.r.o. je pracovno personálna spoločnosť pôsobiaca v štátoch Európskej únie v oblasti zaisťovania komplexných služieb outsorcingu – prenájme pracovných síl, ako aj v oblasti kompletného personálneho servisu s dlhoročnými skúsenosťami. Zaručujeme služby odpovedajúce moderným európskym štandardom v oblasti outsorcingu.

Pôsobíme v Nemecku a Rakúsku už viac ako 5 rokov.

Hlavná oblasť pôsobenia: stavebná a priemyselná elektroinštalácia, strojnícke profesie.

Naše služby zahrňujú:

  • vypracovanie plánu pre efektívne využitie outsorcingu podľa vašich podmienok
  • profesionálnu náborovú činnosť nových zamestnancov
  • zaistenie profesionálnych zamestnancov v požadovanom počte a termíne
  • optimalizácia nákladov na ľudské zdroje, prevedenie fixných nákladov na variabilné, odhalenie a odstránenie skrytých nákladov s ľudskými zdrojmi
  • flexibilné využívanie ľudských zdrojov v závislosti na prevádzkových potrebách (choroba, dovolenka..)
  • celkovú administratívu spojenú s ľudskými zdrojmi
  • spracovanie a výplata miezd, odvodov a daní
  • zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov a poistenie pre prípad pracovného úrazu
  • ubytovanie a doprava zamestnancov